Mijn coaching

Zodra de geest op een doel is gericht, komt hem veel tegemoet.” (J.W. von Goethe)

Mijn coaching voor u is

Uw huidige situatie

De klassieke aanleidingen om van coaching gebruik te maken heb ik onder “Wat is coaching?” geschetst. Mijn ervaring is, dat veel leidinggevenden vaak behoefte aan verheldering hebben in relatie tot hun actuele situatie. Enkele voorbeelden:

  1. „Ik ben een van de besten – en dat wil ik blijven!”
  2. „Ik kan meer – en ik wil mijn mogelijkheden volledig benutten!”
  3. „Ik wil niet slechts overleven – ik wil weer scoren!”
  4. „Ik heb mijn doel uit het oog verloren!”
  5. „Ik heb behoefte aan visie voor mijn werkzame leven!

Door mijn coaching voor leidinggevenden zult u zelf de oplossing vinden.

Gericht

Leidinggevenden hebben net zoveel tijd als iedereen; zij moeten die echter vanwege de aan hen gestelde bijzondere eisen zorgvuldiger gebruiken. Leidinggeven vereist aanwezigheid. Zowel strategische ontwikkeling als dagelijkse bezigheden, zowel recreatie als uiterste inspanning, zowel personeelswerk als persoonlijke ontwikkeling, vereisen alle hun vaste plek in uw leven.

Daarom is het goed dat u weet dat mijn coaching, uw zelflerend vermogen, u op korte termijn succesvol maakt. In twee tot vier gesprekken van in totaal 10 à 25 uur kent u uw ambities en doelen, heeft u uw oplossing door zelfreflectie gevonden, alternatieve maatregelen genomen en mogelijke problemen bij het veranderingsproces geanalyseerd. Er wordt geen tijd verloren met beperkingen, ik werk vanuit de in u aanwezige kwaliteiten en sterke punten.

Systeemmatig

De zelfreflectie van de cliënt is een belangrijk deel van de oplossing. Als Systeem Management Coach houd ik echter ook rekening met het samenspel van open, complexe systemen zoals individuele personen, groepen en bedrijven. Daarom maken (beperkte) individuele diagnose en holistische modellen en methoden deel uit van mijn coaching, waarmee de door u gewenste beroepsmatige prestatie wordt bereikt door zelfreflectie.

Mijn coaching geeft u houvast in het spanningsveld van beroep, bedrijf en privé-leven. U leert efficiënt om te gaan met uw krachten, zonder uw doelen en de legitieme eisen van uw stakeholders uit het oog te verliezen.

Doelgroep

Op grond van mijn beroepsmatige en persoonlijke achtergrond is mijn coaching met name geschikt voor CEO’s, CFO’s, COO’s, executive managers (m/v) die aan verandering toe zijn, high potentials met leidinggevende capaciteiten, voornamelijk uit de financieel-economische wereld en het bedrijfsleven.

Product

Ik bied individuele Management Coaching aan. Voor grotere projecten zal ik in voorkomende gevallen en in onderling overleg met u, een beroep doen op de medewerking van mij bekende coaches die dezelfde waarden en standaarden hanteren.

Locaties

Zowel in Hamburg, Londen als Marbella staan geschikte faciliteiten ter beschikking voor sessies van een halve dag tot twee dagen. In principe bepaalt u als cliënt de locatie; het gebruik van uw eigen bedrijfsruimten wordt echter sterk ontraden.


Datenschutz