Contact

Bernd A. Wilken
Executive Coach, SMC®
Parkstr. 46
65191 Wiesbaden, Duitsland

Telefon: +49 (0) 611 / 609 298 55
Telefax: +49 (0) 611 / 609 298 56
E-Mail: BAWilken [at] coaching-for-executives [dot] de
Internet: www.coaching-for-executives.nl


Lid in:
dvct (Deutscher Verband für Coaching & Training e.V.) Heinrich-Barth-Str. 1
D-20146 Hamburg


PDF-bestand: Download
(Right-click – save target as)

Verklaring
Ik verklaar hierbij dat ik niet werk volgens de technieken van de scientoloog L. Ron Hubbard en deze technologie absoluut verwerp.

Namens mijn medewerkers en  partners verklaar ik dat zij niet volgens de technologie van L. Ron Hubard zijn opgeleid noch zich zullen laten opleiden.

Ik verklaar dat ik noch van de scientologische gemeenschap, noch van enig andere bij wet verboden gemeenschap of partij lid ben.

Door mij gegeven adviezen, coaching, seminars en trainingen staan niet onder invloed van ideologie, geloof of sekte.

Verder verklaar ik dat ik geen enkele informatie die mij beroepshalve bekend wordt, in welke vorm dan ook, aan derden bekend c.q. toegankelijk zal maken. Ik houd mij strikt aan de privacywetgeving. Ik werk onafhankelijk.Datenschutz