Wat is coaching?

Begeleiding bij zelfhulp

Coaching is een gestructureerde, methodisch geleide manier van werken in de vorm van een gesprek, dat bij gewenste of noodzakelijke veranderingen verbanden en mogelijkheden tot handelen inzichtelijk maakt. Daarom is coaching werken aan verandering. Het stelt de cliënt in staat in een kort tijdsbestek individuele en groepsgerichte oplossingen uit zichzelf te halen en emotioneel te aanvaarden. Deze beschikbare oplossingen zijn vaak bedolven onder de eisen van derden, onwetendheid van de structuur van de eigen motivatie en waarden en dringende, maar niet belangrijke eisen gesteld door de waan van de dag.

Met het woord coaching worden helaas ook veel andere begrippen aangeduid als leiderschapsstijl, psychosociale consultatie, training, verkoopbevordering of doelloze bevoogding. Deze interpretaties worden hier echter niet gehanteerd.

Dialoog

Niet iedereen heeft in zijn omgeving een “beste vriend” met levens- en werkervaring, die hem bij een belangrijke beslissing in zijn carrière of in conflictsituaties niet alleen aanhoort, maar hem ook aangeeft hoe hij tot een oplossing kan komen. Een coach kan de sparringpartner zijn die u, met methodologische vaardigheden en expertise, in de vertrouwelijke sfeer van persoonlijke gesprekken of in groepssessies, op basis van een goed gestructureerd proces leidt tot een persoonlijke oplossing van uw probleem.

Volledige discretie, wederzijds vertrouwen en openheid over en weer zijn de basis van de samenwerking tussen cliënt (m/v) en coach. Van degene die het proces ondergaat wordt de cliënt deelgenoot. Hij kan weer putten uit zijn oorspronkelijke kracht en weet aan het eind van het verhelderingsproces, door welke gedragingen en handelingen hij het eigenlijke doel bereikt.

Sommige coaches voelen zich beter thuis bij de menselijke psyche, andere meer op het economisch gebied met zijn rollen, structuren en hiërarchieën. De cliënt beslist vanuit zijn problematiek en aanleg, welke begeleider hem het meeste aanspreekt. Bovendien: het moet “klikken”.

Klassieke aanleidingen voor behoefte aan coaching

In de werksituatie gaat het meestal om een rol- of waardeconflict bij veranderende omstandigheden, kritische situaties en onzekerheden ten aanzien van persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld:

  • Reorganisaties
  • Het aanvaarden van een zwaardere taak
  • Behoefte aan zekerheid omtrent de eigen mogelijkheden
  • Heroriëntering bij het ondernemen
  • Crises- en conflictsituaties hanteren en beheersen
  • Verhoudingen met medewerkers opnieuw vormgeven
  • Reflectie op eigen waarden en motivatie
  • Ontwikkeling van persoonlijke strategie

Coach of couch?

Coaching heeft alleen kans van slagen, als de cliënt zichzelf kan sturen en reguleren. De professionele coach houdt zijn werk strikt gescheiden van psychotherapie en is in staat om signalen van overbelastings- en angststoornissen, zware depressies en somatische aandoeningen te herkennen. Hij is zich bewust van de beperkte mogelijkheden die zelfreflectie in dergelijke gevallen biedt en zal van samenwerking afzien. Coaching maakt ook geen gebruik van welke vorm van esoterie dan ook.

Adviseur, trainer of coach?

Mens en onderneming kunnen van alledrie genoemde beroepen profiteren. Maar alleen de coach kan een duurzaam zelflerend vermogen bij de cliënt bewerkstelligen.


Datenschutz